Сайтовете и онлайн магазина на Дионис-Елена ООД използват бисквитки.
Прочетете още тук
Като използвате този сайт, Вие се съгласявате с общите условия за ползване.
Прочетете общите условия за ползване тук

close

7. Доставка на стоки/услуги

7.1 Продавачът доставя поръчаните и купените стоки чрез куриерска фирма на адрес, посочен от купувача или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на клиента.

7.2 Продавачът ще осигури подходящо опаковане на стоките и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в колета не се съдържа необходимият към поръчания продукт/стока/услуга документ, то моля да се свържете с нас на и-мейл office@dionislab.bg или shop@dionislab.bg и Дионис-Елена ООД ще Ви го осигури възможно най-бързо.

7.3Детайлите по отношение на доставката на стоките/услугите вклчително, но не само тези относно срока на доставка/изпълнение, не представляват договорно задължение от страна на продавача за извършването на съответната доставка/изпълнение на съответната услуга на конкретна дата. Съответно клиентът няма право на каквото и да е обезщетение в слуяай, че датата, на която е било обявено от продавача, че ще достави стоката или ще извърши услугата, не е спазена.

7.4 Сроковете на доставка подлежат на промяна и от сроковете на доставка на самата куриерска фирма.

7.5 Стоките се доставят на ръка срещу подпис като по-големи пратки (по преценка на лицето извършващо доставката) се доставя до входа на сградата.

7.6 При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват (а) за служебен адрес на лице с месторабота на адреса, като се отбелязва името и длъжността/отдела на лицето, получило пратката; (б) за домашен адрес на член от домакинството, като се отбелязват името на лицето, получило пратката, и връзката му с получателя.

7.7 При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, не по вина на куриера (в случай, че няма никой на адреса или друго), лицето извършващо доставката оставя известие, в което посочва данни за връзка, на които получателят да се обади в срок, посочен от куриера, за да бъде извършена нова доставка или получателя и куриера да постигнат друго споразумение (например вземане на пратка от офис).

7.8 При установена неколкократно невъзможност за доставяне на праткаъа, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява, като в този случай като санкция за неизпълнението му от страна на купувача, Дионис-Елена ООД задържа всички заплатени от купувача суми. Това се отнася и за случаите, когато получател неоснователно откаже да приеме дадена пратка.

7.9 Някои стоки подлежат на удължена доставка, като тя е предварително оповестена, купувачът е уведомен преди сключване на договора и със сключването му приема удължената доставка, която може да е период от 3-12 седмици, но не само.

7.10 При получаване на стока, купувачът е длъжен да я прегледа незабавно и в случай, че констатира явни недостатъци – липса на придружаващ аксесоар, документ, друго от описаното в договора, незабавно да информира лицето, което извършва доставката и продавача. Ако клиентът е не направи това при получаване на стоката или услугата, пратката се смята за одобрена и клиентът губи право по-късно да претендира, че стоката или услугата му е доставена с явни недостатъци, с липсващи аксесоари, документ или друго неопоменато тук.