Сайтовете и онлайн магазина на Дионис-Елена ООД използват бисквитки.
Прочетете още тук
Като използвате този сайт, Вие се съгласявате с общите условия за ползване.
Прочетете общите условия за ползване тук

close

ПРЕДИ ДА НАПРАВИТЕ ОПЛАКВАНЕ, ЖАЛБА ИЛИ РЕКЛАМАЦИЯ, МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ГЛАВА 5 (Поръчки, продажби, договор и фактуриране) И 6 (Стоки и услуги, за които клиентът няма право на отказ (връщане)) ОТ Общи условия за ползване

За да направите оплакване или да пуснете жалба, моля свържете се с Обслужване на клиенти.

За да изразите правото си на рекламации на стоки, моля първо се свържете с нас на телефон +359 82 876 068 и попълнете стандартния формуляр за рекламации и го изпратете по и-мейл на office@dionislab.bg или shop@dionislab.bg и го приложете към стоката, която връщате за рекламация. Задължително попълнете описанието на проблема или рекламацията! Формулярът може да копирате от тук:

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА РЕКЛАМАЦИИ

 

До ………………………

/името на търговеца/

……………………………………………………………………..

/адрес, ЕИК/

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

…………………………………………………. /описание на продукта/

Стоката е поръчана на ………………….

Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/

Описание на проблема или рекламацията ....................

………………………………………………………………………../Име на потребителя/

Гр./с……………………………………………………………. /Адрес на потребителя/

 

……………….                                                                             …………………………….

/Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя/