Сайтовете и онлайн магазина на Дионис-Елена ООД използват бисквитки.
Прочетете още тук
Като използвате този сайт, Вие се съгласявате с общите условия за ползване.
Прочетете общите условия за ползване тук

close

8. Гаранции

8.1 Продавачът предлага всички стоки на сайта с гаранция за съответствие на стоката/услугата с тази в договора за покупко-продажба в съответствие с чл. 112-115 от ЗЗП, която гаранция е различна от търговската гаранция с гаранционен сертификат и е валидна до 2 години след доставянето й.

8.2 Продавачът предлага някои стоки на сайта с гаранционен сертификат и търговска гаранция. Изключение правят някой категории стоки, които поради естеството си не могат да имат гаранция като книги и др. В този смисъл купувачът е длъжен да актуализира регулярно данните в потребителския си профил и да ги преглежда преди всяка поръчка, тъй като продавачът ще ги използва при попълването и издаването на гаранционния сертификат.

8.3 Клиентът следва да получи при доставка на всяка стока, която има гаранция, един гаранционен сертификат и в електронен формат на посочения от клиента и-мейл адрес с всички детайли на сервизния център, който осигурява поправка в гаранционния срок, ако такава се наложи.

8.4 Гаранционните сертификати са издадени от производителя или са издадени от Дионис-Елена ООД. За всички продадени продукти с гаранция, Дионис-Елена ООД осигурява поддръжка и сервиз, за стоките които подлежът на такъв/такава.

8.5 В случай, че купувачът не уведоми Дионис-Елена ООД за липсата на гаранционния сертификат в рамките на максимум 48 часа от получаването на стоката, на и-мейл адрес office@dionislab.bg или shop@dionislab.bg, ще се счита, че такъв е бил предоставен от Продавача.

8.6 Специфични продукти, предлагани от Дионис-Елена ООД: в случая, гаранцията на разопакованите продукти е издадена от Дионис-Елена ООД, и тази гаранция може да се отнася за различен период от този на гаранцията на веднъж опакованите продукти. Периода на гаранция е описан в сертификата за гаранция за всеки разопакован продукт. Условията за използване, манипулация и транспортиране на един разопакован продукт са същите, както на веднъж опакованите продукти от производителя и се ползват със същите предимства, освен ако не е посочено друго в страницата на продукта.

8.7 Поправката/ремонтът на продукти извън гаранционен срок или в рамките на този срок, но при положение, че задължението на продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба е отпаднало,на каквото и да е основание, подлежи на заплащане от страна на купувача и се извършва в срок, уговорен между страните.

8.8 Потребителят губи правото си на предоставеното гаранционно обслужване без такса, ако:

(а) фактурата, която е договор за покупко-продажба и има смисъла на касов бон, е изгубена;

(б) гаранционният сертификат или карта е изгубена;

(в) при опит за извършване на ремонт и отстраняването на несъответствие от клиента или от неоторизирано лице;

(г) повреди в следствие на неправилна експлоатация;

(д) при нарушаване на фисическата цялост на продукта;

(е) в случай на химическо, електрическо или друго въздействие несвързано с нормалната експлоатация на продукта.

8.9 Търговските гаранции не покриват части или компоненти на продукта, които са с ограничен срок на годност или не подлежат на гаранция (например всички стъклени части и компоненти на продуктите).

8.10а Стоки, които са повредени при транспорт и са застраховани, като купувачът е констатирал явни недостатъци и незабавно е информирал лицето, което извършва доставката и продавача, се подменят за сметка на доставчика или продавача (това не касае клиента и се урежда между доставчика и продавача допълнително).

8.10б Стоки, които са повредени при транспорт и са застраховани, като купувачът не е констатирал явни недостатъци и незабавно не е информирал лицето, което извършва доставката и продавача, не подлежат на подмяна, но такава може да бъде направена по договаряне между трите страни – клиентът, продавачът и доставчикът, и при писмено съгласие от последните.

Допълнителна информация за сервиза на Дионис-Елена ООД

За да се свържете с нашият сервиз директно, моля посетете тази страница .

Адресът на сервиза ни е:

Дионис-Елена ООД

Технически отдел

бул. Цар Освободител 137

гр. Русе

България

7012