Сайтовете и онлайн магазина на Дионис-Елена ООД използват бисквитки.
Прочетете още тук
Като използвате този сайт, Вие се съгласявате с общите условия за ползване.
Прочетете общите условия за ползване тук

close

9. Обработка на лични данни

9.1 Дионис-Елена ООД е регистриран в Българския „Регистър на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри“ с идентификационен номер 373593 и удостоверение номер 373593 и е задължен да обработва личните данни при условия, гарантиращи тяхното съхранение и недопускане на случайната им загуба и само за посочените цели.

9.2 Всеки купувач се счита за уведомен с настоящите общи условия, че са му гарантирани правата, предвидени от българското законодателство, като правото на информираност, правото да променя личните си данни, правото на възражение, правото да се обърне към съда в случай на нарушение на правата му, гарантирани от ЗЗЛД.

9.3 Цел на събиране на данни: (а) търговия на едро и дребно със стоки; (б) поддържане на потребителския профил на клиента, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти/услуги, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с клиенти по повод техните поръчки или разглеждане на исканията им, но не само; (в) обработка на запитвание/въпроси/отговори/и-мейли или друг вид комуникация включително, но не само изпращане на Бюлетини или периодични уведомления по и-мейл или чрез SMS; (г) осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение; (д) други непосочени тук цели.

9.4 С приемане на общите условия за използване на сайта, потребителят се съгласява безсрочно, изрично и безусловно, до евентуалната му писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани според целите в чл. 9.3. Чрез попълването на данните във формуляра за създаване на акаунт/профил и/или поръчка, клиентът декларира и приема безусловно, че неговите лични данни ще бъдат включени в базата данни на Дионис-Елена ООД, която е регистрирана в Българския „Регистър на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри“ с идентификационен номер 373593 и удостоверение номер 373593, и дава изричното си и недвусмислено съгласие всички тези данни да бъдат архивирани, използвани и обработени за целите, описани в настоящите общи условия.

9.5 С предоставянето на своите данни на продавача (включително и-мейл), клиентът дава изричното си съгласие продавачът да предоставя последните и с него да се свързват Дионис-Елена ООД или трети лица, които са партньори на Дионис-Елена ООД и са доставчици на маркетинг услуги, държвани, общиснки или неправителствени агенции или дружества от сферата на застраховките, когато това е предвидено от конкретното законодателство, както и други дружества, с които Дионис-Елена ООД може да разработи общи програми за оферти на стоките и/или услугите на пазара и др., но само в случай, че последните са поели задължение да ги съхраняват и обработват в съответствие със закона. (например – куриерски фирми, които извършват доставка на поръчки)

9.6 Всеки клиент има право да подаде писмена молба, която съдържа дата и неговия подпис  и да я изпрати на адрес: бул. Цар Освободител 137, гр. Русе, 7012, на вниманието на Дионис-Елена ООД, за да упражни правото си да получи информация дали личните му данни са обработени или не, за което не дължи никаква такса.

9.7 Всеки клиент може да упражни правото си да промени личните си данни като (а) обнови данните си в профила си; (б) подаде писмена молба, с дата и подпис на адрес: бул. Цар Освободител 137, гр. Русе, 7012, на вниманието на Дионис-Елена ООД, според следните цели:

- поправка, актуализация, блокиране или изтриване на данните, чиято обработка не отговаря на ЗЗЛД, особенно на непълните и неточните данни;

- преобразуване на данните в анонимни, чиято обработка не е в съответствие със ЗЗЛД;

- уведомление до трети страни; на които са били личнните данни и са били предоставени за обработване, освен ако това се окаже невъзможно или е свързано с прекомерни усилия спрямо законния интерес, който може да бъде засегнат.

9.8 Личните данни на купувача може да бъдат предоставени на прокуратурата, ,полицията, съдебните институции или други държавни органи, на основание и в рамките на законовите разпоредби и в следствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това.